Naturhuset i Utladalen

Utladalen Naturhus ligg på Skåri, eit gamalt gardsbruk. Drifta på Skåri opphøyrte fyrst på 1970-talet. I 1996 starta arbeidet med å restaurera det gamle kulturlandskapet. Utladalen Naturhus vart opna i mai 1998, og blir drive av Stiftinga Utladalen Naturhus. Føremålet med stiftinga er å gje informasjon om natur- og kulturhistoria i Utladalen og Vest-Jotunheimen.

I Naturhuset finn du ei utstilling om natur- og kulturhistoria i Vest-Jotunheimen.

Somarkafe 20. juni-20. august.

Guida turar til Avdal Gard og Vettisfossen.

In English: Utladalen Naturhus is part of Skåri which used to be run as a traditional farm until the 1970`s. The work of restoring the characteristic culture landscape was started in 1996. Utladalen Naturhus was opened in May 1998 and is run by the Utladalen Naturhus Trust. It`s purpose is to provide information on the natural and cultural history in Utladalen and Western Jotunheimen.

The exhibition provides a window to the natural and cultural history of Western Jotunheimen.

Cafè open during summer 20th June - 20th August.

Guiding of groups to Avdal farm and Vettisfossen.