Vettismorki

Vettismorki setergrend ligg over den vakre Vettifossen. Området er kjent for grov furuskog. Gå frå hytte til hytte i Utladalen med start eller slutt på Vetti Gard. Stølsmaradalen, Vormeli eller Ingjerdsbu er berre nokre av dei moglege alternativa her. Opplev ville og vakre Utladalen du også - du kjem ikkje til å angra!