Vetti gard og Vettisfossen

turalternativ:

Turomtale

Følg Folkevegen frå Hjelle og fram til Vetti Gard.
Herifrå kan du gå vidare til vakre Vettisfossen (275m).

OVERNATTING VETTI GARD TURISTSTASJON

Vetti Gard Turiststasjon er open for overnatting kvar sommar. Du finn meir informasjon her: VETTI GARD TURISTSTASJON.