Kvitingsmorki

Beskriving

Turomtale

Turen går i bratt skogkledd natur med fin furuskog. Rett etter Kloppemyri ser me Kvitingsmorki. Dette er òg Vestlandets høgstliggjande furuskog. Oppe mot høgfjellet ber landskapet preg av urskog. Her oppe finn du alle dei fire klovdyra våre - elg, hjort, rådyr og rein. Dette er eit landskapsvernområde.

Kvitingsmorki. Foto: Jonny Asperheim

Kvitingsmorki. Foto: Jonny Asperheim