Eldegardsrunden

Beskriving

Turomtale

Stien går oppover langs fossen på høgre sida. Frå Eldegarden kan ein anten snu og gå same vegen tilbake, eller halda fram opp til Skåltråkle og vidare ned igjen til Brennborg. I Skåltråkle kan ein velja turruta til Løst eller til Kvernli.

På vegen opp mot Bøttejuv. Foto: Egil Jørgen Lund

På vegen opp mot Bøttejuv. Foto: Egil Jørgen Lund