Avdalen

Turomtale

Gå på Folkevegen frå Hjelle i Utladalen til du har passert Avdalsbrui.
Herifrå tek du til venstre på god sti opp til Avdalen. 
Om sommaren er Avdalen gard betjent med moglegheit for overnatting og kjøp av mat.