Fjord til fjell

Fjord og fjell er eit arrangement med marknadsboder og underhaldning for unge og gamle i sentrum av Årdalstangen. I samband med Fjord til Fjell vert det arrangert både konsertar, utstillingar, leikar, auksjonar og mykje anna. Det årvisse tivoliet er ein hovudattraksjon for borna. Arrangør: ÅTIL

 

I 2018 tek arrangementet eit pauseår.