Vettisriket

Vettisriket er ei nettside oppretta for å synleggjera moglegheitene for overnatting, aktivitetar og opplevingar i og i kring Utladalen og Årdal. Her vil du finna informasjon om ulike typar overnatting, opplevingar, aktivitetar og arrangement i Årdal. Ta ein kikk og bli inspirert til eit opphald i den vakre bygda vår!